„Polska mówi #aaa!” – Patroni Honorowi

Jest nam niezmiernie miło przedstawić instytucje, które objęły projekty wspierające krajowe obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2020 Honorowym Patronatem.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Rzecznik Praw Dziecka to konstytucyjny urząd, który stoi na straży praw dziecka w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki. Więcej na www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta, a także stały rozwój zapewniający osiąganie satysfakcji klienta oraz umożliwiający ciągłe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników. Więcej na https://www.gov.pl/web/rpp/

Naczelna Rada Lekarska. Największa organizacja w Polsce skupiająca lekarzy i lekarzy dentystów.  Określone w ustawie zadania Naczelnej Rady Lekarskiej to m.in.: sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty przez członków samorządu,  upowszechnianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu czy reprezentowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji. Funkcję Prezesa NRL sprawuje aktualnie prof. Jacek Matyja. Więcej na www.nil.org.pl

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Samorząd pielęgniarek i położnych powstał w celu reprezentowania osób wykonujących zawód pielęgniarki i zawód położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Organami NIPiP są: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz  Naczelna Komisja Rewizyjna. Prezesem NRPiP jest Zofia Małas. Więcej na www.nipip.pl

Polskie Towarzystwo Położnych.

Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.). Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych. Idea utworzenia Towarzystwa zrodziła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu położnych i po długich oczekiwaniach, dnia 10 kwietnia 1999 r, Sąd Okręgowy w Lublinie zarejestrował Polskie Towarzystwo Położnych oraz jego statut, w którym zapisano wówczas, że głównym celem Towarzystwa jest: podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych, doskonalenie zawodowe położnych, zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia, współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną, przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych. Prezesem PTP jest prof. Beata Pięta. Więcej na: www.ptpol.pl

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne. Towarzystwo jest powołane dla kontynuowania i rozwijania tradycji polskiej periodontologii. Celem Towarzystwa jest: wspieranie oraz promocja profilaktyki i zdrowia, rozwijanie badań naukowych, metod leczenia, badań diagnostycznych dotyczących chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Szefem PTPerio jest prof. Renata Górska. Więcej na http://perio.org.pl/.

Poleć artykuł:
Pin Share
« »