O kampanii

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) to globalne wydarzenie z ogromnym potencjałem komunikacyjnym w zakresie upowszechniania profilaktyki stomatologicznej. To dzień, w którym wszystkie środowiska: od lekarzy dentystów, przez pedagogów, samorząd terytorialny, po władze na szczeblu centralnym, mogą i powinny jednym głosem wyrazić stanowisko, że nie można mówić o zdrowiu ogólnym bez zdrowej jamy ustnej. To najwłaściwszy moment do podejmowania w przestrzeni publicznej dyskusji na temat znaczenia profilaktyki stomatologicznej, również w aspekcie ekonomicznym. To wreszcie najlepszy czas do podejmowania małych i dużych inicjatyw, które będą przypominać, jak istotna jest troska o zdrowe zęby.

Właśnie z tych potrzeb powstała idea kampanii „Polska mówi aaa”. W swoim głównym założeniu ma ona inspirować do aktywności na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej. Każdy projekt, który wpisze się w tę misję sprawi, że kampania spełni założone cele. Inicjatywy można zgłosić na interaktywną mapę kampanii. Najciekawsze będziemy promować licznymi kanałami informacyjnymi w tym w social media. Szczegóły akcji znajdują się pod tym samym adresem.

Prof. Marzena Dominiak

20 marca po raz kolejny obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej ustanowiony przez Światową Federację Dentystyczną FDI. W kalendarzu nie ma lepszej daty, aby w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym, rozmawiać o problemach związanych ze zdrowiem jamy ustnej – medycznych, ekonomicznych, społecznych. Cieszę się, że premierowa edycja kampanii „Polska mówi #aaa!” (www.polskamowiaaa.pl), realizowana w 2018 r. przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, udowodniła, że taka dyskusja może być skutecznie prowadzona. Nie zamierzamy bynajmniej osiąść na laurach.

Tym razem tematami wiodącymi nowej odsłony kampanii będą: optymalna dieta dla zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyka nowotworów jamy ustnej.

W ramach kampanii chcemy budować świadomość społeczną, przekonując iż nadmierne spożycie cukru ma negatywny wpływ na zdrowie, w szczególności występowanie choroby próchnicowej oraz innych chorób przewlekłych. Nauka nie ma wątpliwości – cukier jest wiodącym czynnikiem ryzyka występowania próchnicy – choroby, która z niewytłumaczalnych powodów pomijana jest w społecznej komunikacji prozdrowotnej. Próchnica, to najczęstsza choroba przewlekła na świecie (występuje u prawie połowy populacji!) – warto to wiedzieć i o tym pamiętać. Próchnica powinna zatem stanowić główne wyzwanie dla każdego systemu opieki zdrowotnej. Nie tylko dlatego, że powoduje ból, obniża komfort i jakość życia, ale również dlatego, że determinuje ograniczenia funkcjonalne i pogłębia upośledzenia społeczne. W końcu, próchnica – w tej skali – stanie się również poważnym problemem ekonomicznym. A przecież mogłoby tak nie być. Wystarczyłoby pamiętać, że właściwe, kariostatyczne, nawyki dietetyczne, obok właściwej higieny jamy ustnej oraz regularnych wizyt u dentysty połączonych z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, stanowią główne filary zdrowia jamy ustnej.

Równolegle do tematu właściwej diety będziemy zwracać uwagę na konieczność regularnych badań profilaktycznych w kierunku nowotworów głowy i szyi. Obydwa tematy mają niestety wiele ze sobą wspólnego.

W imieniu Organiaztorów zachęcam do aktywnego włączenia się w obchody oraz kampanię.

Z poważaniem
Prof. Marzena Dominiak
Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Nadchodzące wydarzenia

Ambasador Zdrowego Uśmiechu Dental Republic®
ul. Kwiatowa 6d, Toruń, 87-100, Polska 533 996 439 20/03/2019 08:00