Polityka prywatności

Informacje wstępne

Stowarzyszenie działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu (zwane dalej „PTS”) szanuje prawo do prywatności osób kontaktujących się z PTS, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność wyżej wymienionych osób przez osoby trzecie. Działania PTS są ukierunkowane na zagwarantowanie osobom kontaktującym się z PTS poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://polskamowiaaa.pl/(zwana dalej „serwisem” lub „stroną internetową”).

Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem i nie jest prowadzona identyfikacja Użytkowników. Dane Użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek trzeciej stronie.

Jak gromadzimy dane

PTS przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony PTS. Aby zapewnić najwyższą jakość strony internetowej, PTS analizuje pliki z logami aby ustalić, w szczególności, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy strona nie zawiera błędów .

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, który służy do administrowania serwisem. Informacje w nim zawarte są znane tylko osobom upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią PTS. Informacje te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową.

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. W przypadku przekierowania na taką stronę, PTS nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności jakie obowiązują na tych stronach.

Nadchodzące wydarzenia

Medicover Stomatologia
Plac Konstytucji 6, Warszawa, 00-550, 500 900 603 06/05/2024 08:00
Medicover Stomatologia
Puławska 278, Warszawa, 02-819, 500 900 603 06/05/2024 08:00
Medicover Stomatologia Spark
Aleja Solidarności 171/ bud. B, Warszawa, 00-877, 500 900 603 06/05/2024 08:00