Usługa newsletter – zasady korzystania

  1. Korzystanie z usługi Newsletter ma charakter dobrowolny
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem: polskamowiaaa.pl
  3. Link aktywacyjny do subskrypcji Newslettera jest wysyłany na podany przez Subskrybenta adres email
  4. Rezygnacja z subskrypcji i usunięcie danych jest możliwe w każdej chwili, aby aby zrezygnować należy przejść do strony: polskamowiaaa.pl i wysłać informacje o rezygnacji na adres:  biuro@pts.net.pl
  5. Reklamacje odnośnie Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@pts.net.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie, działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP: 522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres poczty

elektronicznej: kontakt@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 251.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne, hostingowe i serwisowe.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wydawania Newslettera bądź do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z subskrypcji Newslettera.

Prawa osób

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. do usunięcia danych osobowych;
  4. do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych spowoduje, że nie będzie możliwe wysłanie Newslettera.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności

Nadchodzące wydarzenia

Zdrowe zęby w szkole
Traugutta 40, Elbląg, 82-300, Polska 609340949 06/11/2023 08:30
PRZYSTANEK KŁODNICA 2024. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA JAMY USTNEJ.
KOCHŁOWICKA 3, RUDA ŚLĄSKA, 41706, POLSKA 322420367 01/03/2024 10:00
Pogadanki z zagadnięć profilaktyki i higieny stomat. W grupach przedszkolnych
Łacko 938, Łącko, 33-390 łącko, Polska 500766121 06/05/2024 09:00