O kampanii

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca) to globalne wydarzenie z ogromnym potencjałem komunikacyjnym w zakresie upowszechniania profilaktyki stomatologicznej. To dzień, w którym wszystkie środowiska: od lekarzy dentystów, przez pedagogów, samorząd terytorialny, po władze na szczeblu centralnym, mogą i powinny jednym głosem wyrazić stanowisko, że nie można mówić o zdrowiu ogólnym bez zdrowej jamy ustnej. To najwłaściwszy moment do podejmowania w przestrzeni publicznej dyskusji na temat znaczenia profilaktyki stomatologicznej, również w aspekcie ekonomicznym. To wreszcie najlepszy czas do podejmowania małych i dużych inicjatyw, które będą przypominać, jak istotna jest troska o zdrowe zęby.

Właśnie z tych potrzeb powstała idea kampanii „Polska mówi aaa”. W swoim głównym założeniu ma ona inspirować do aktywności na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej. Każdy projekt, który wpisze się w tę misję sprawi, że kampania spełni założone cele. Inicjatywy można zgłosić na interaktywną mapę kampanii. Najciekawsze będziemy promować licznymi kanałami informacyjnymi w tym w social media. Szczegóły akcji znajdują się pod tym samym adresem.

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Prof. Marzena Dominiak

 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to doskonały moment, aby wyraźnie powiedzieć, że zintegrowana opieka nad pacjentem musi uwzględniać kwestie zdrowia jamy ustnej. Potrzebna jest szeroka dyskusja, najlepiej w wymiarze narodowym, o tym w jak sposób to zrobić, jak stworzyć system opieki stomatologicznej oparty na współdziałaniu przedstawicieli wielu specjalności. Austria, Holandia czy kraje skandynawskie poradziły sobie z problemem próchnicy wykorzystując narodowe programy zdrowotne, podobnie powinno stać się w Polsce.

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to czas podkreślania, że zaniedbania w zakresie jamy ustnej mogą prowadzić do chorób ogólnych i odwrotnie. To czas mówienia o podstawowych zasadach profilaktyki stomatologicznej, ale także doskonały moment na dyskusję w zakresie tematów, które albo są nowe, albo nie przebijają się w zadowalający sposób do przestrzeni publicznej. Mowa tutaj o ryzykownych zachowaniach młodzieży i ich wpływie na stan zdrowia jamy ustnej, zaburzeniach drożności dróg oddechowych z kaskadą następstw z tym związanych czy problemach pacjentów w podeszłym wieku, którzy powinni znajdować się pod szczególną opieką, a często są na marginesie sytemu.

Lek. dent. Leszek Dudzińsk, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej

Leszek Dudziński, foto NIL-M.Jakubiak

 

Wierzę, że ogólnopolska celebracja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – pierwszy raz w takim wymiarze – może prznieść wymierne korzyści społeczne. Będzie to potężna dawka profesjonalnej wiedzy przekazywanej przyjaznym językiem. Ta wiedza powinna dotrzeć w najodleglejsze zakątki kraju, przede wszystkim do szkół i przedszkoli. Istotnym zadaniem pedagogów będzie przekazanie głównej myśli kampanii – „pomyśl zdrowie – pomyśl jama ustna”. Zachęcam także wszystkich lekarzy dentystów w Polsce do aktywnego włączenia się w kampanię. Od nas również zależy, jak szerokim echem odbiją się obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

Dr n. med. Maciej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Be Active Dentist

Dr n. med. Maciej Michalak

 

Idea kampanii „Polska mówi aaa” jest oparta na powszechności – każdy może być jej uczestnikiem. Warunkiem koniecznym jest aktywność na rzecz promocji zdrowia jamy ustnej. Nie ma złych pomysłow – każda próba dotarcia do danej grupy odbiorców z wartościami spójnymi z ideami kampanii jest już faktycznym uczestnictwem w kampanii. Na oficjalnej stronie znajduje się interaktywna mapa inicjatyw – wystarczy krótka rejestracja i po wypełenieniu formularza projekt jest już widoczny dla wszystkich. Być może Twój projekt zainspiruje innych?

Łukasz Sowa, ewiDENTniepr

Łukasz Sowa fot. Piotr Molęcki

Nadchodzące wydarzenia