AKCJA PROFILAKTYCZNA W SZKOLE – PROMOCJA ZDROWIA JAMY USTNEJ – Wrocław mówi #aaa

PROMOCJA ZDROWIA JAMY USTNEJ W SZKOLE – Wrocław Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – 20 marca:  Stowarzyszenie Klub Higienistek.pl  Słuchaczki/cze kierunku Higienistka Stomatologiczna sem.4: ze Szkoły Policealnej GoWork.pl we Wrocławiu oraz z Policealnego Studium „KADRA” we Wrocławiu pod okiem wychowawców: mgr dypl. hig. stom. Katarzyny Kołodziej, mgr lic.hig. stom. Grażyny Krawczyk oraz Pani Doktor: lek. dent. Beaty Skupińskiej z … Czytaj dalej AKCJA PROFILAKTYCZNA W SZKOLE – PROMOCJA ZDROWIA JAMY USTNEJ – Wrocław mówi #aaa